Lăn Mnga Êa Ma’k – Trung tâm triển lãm diễn giải địa chất Đắk Nông

Lê Sỹ Hoàng

Khoa Kỹ thuật Xây dựng – Ngành Kiến trúc – Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh