Thiết kế kiến trúc Resort nghỉ dưỡng Cồn Quy – Bến Tre

Nguyễn Thanh Tú

Khoa Kiến trúc – Mỹ thuật – Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh