Hội quán dân gian – Trung tâm văn hoá trò chơi dân gian

Trần Thanh Hương

Khoa Kiến trúc và Quy hoạch – Đại học Xây dựng Hà Nội