Thiết kế cảnh quan tuyến đường ven biển đoạn từ cầu Bãi Cháy đến cầu Cửa Lục 3 khu đô thị Cao Xanh – Hà Khánh thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh