Viện nghiên cứu Biến đổi khí hậu & Ứng phó thời tiết cực đoan.