TRUNG TÂM TRƯNG BÀY VÀ NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU DỪA – BẾN TRE